Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dzień Seniora

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło ponad 300 osób.

Przewodniczący Zarządu Oddziału PZERiI Andrzej Starosta złożył wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście: Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, który wskazywał też na wspieraną przez powiat szczególną aktywność gostyńskich seniorów, widoczną poprzez organizowanie Spotkań Świętogórskich i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia, który przypomniał niektóre działania urzędu miejskiego dla miasta oraz Jerzy Woźniakowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu. Do życzeń przyłączył się też dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który podkreślił ważną rolę babć i dziadków w funkcjonowaniu rodziny. Podziękował też tym, którzy znajdują w sobie siły, by, gdy sytuacja tego wymaga, stać się nawet rodziną zastępczą dla swoich wnuków.

Przewodniczący PZERiI przypomniał działalnia stowarzyszenia w ostatnim roku, podkreślając, że dzięki wsparciu PCPR w Gostyniu wielu seniorów mogło uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, a inni skorzystali z pomocy w likwidacji barier architektonicznych w domach oraz z dofinansowań zakupów sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się koncert kapeli Malińczoki z Piasków. Następnie diabetolog dr Robert Sosnowski wygłosił wykład na temat geriatrii i cukrzycy. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i pączku. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.
Dzien Seniora 01
Dzien Seniora 02
Dzien Seniora 03