Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zaproszenie na konferencję

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zapraszają serdecznie przedstawicieli Oświaty, Pomocy Społecznej, Policji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Służby Zdrowia, Wymiaru Sprawiedliwości, Kuratorów Sądowych

na powiatową konferencję „Razem przeciw przemocy II”,
organizowaną pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego

poświęconą działaniom na terenie powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Konferencja rozpocznie się 10 października 2013 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (ul. Wrocławska 10).
Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji szkoleniowej dotyczącej przeciwdziałania przemocy.

Program konferencji:

10:00 Otwarcie - Robert Marcinkowski Starosta Gostyński.
10:10 Realizacja programu „Razem przeciw przemocy” - Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
         Rodzinie w Gostyniu, certyfikowany specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc („Niebieska linia”).

10:20 Wykorzystywanie perspektywy psychologicznej osób doznających przemocy w pracy grup roboczych - Mariusz
         Moderski, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), współzałożyciel i członek
         Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, edukator seksualny Towarzystwa Rozwoju Rodziny, wykładowca Studium
         Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”.
11:20 Działania wymiaru sprawiedliwości jako wsparcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” i pracy grup roboczych -
        Roch Waszak, Prokurator Rejonowy w Gostyniu.
11:45 Trening Zastępowania Agresji jako podnosząca specjalistyczne kompetencje w pracy z osobami doznającymi
         przemocy i stosującymi przemoc - Marek Miotk, psycholog Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
         w Bodzewie.

12:00 Zakończenie przy kawie.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne: (65) 572 75 28 lub mailowe: pcpr@gostyn.pl uczestników do dnia 8.10.2013 r. Konferencja realizowana jest w ramach programu realizowanego przez PCPR w Gostyniu: „Razem przeciw przemocy II”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.