Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przełamywali bariery - XIV Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier - Święta Góra 2013”

Na Świętej Górze koło Gostynia po raz kolejny przełamali bariery, runęły mury a publiczność urzekły czarne oczy. Stało się tak za sprawą XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier - Święta Góra 2013”.
Zaprezentowało się na nim 210 artystów z całego kraju, którzy swoim uczestnictwem udowodnili, jak podkreślał na zakończenie festiwalu Starosta Gostyński, że uporem, pracą i talentem, przy wsparciu dobrych ludzi, można pokonywać bariery niepełnosprawności i to ze znaczącym sukcesem. W poszczególnych konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zwyciężyli: Elżbieta Cichoszewska z Wolsztyna, wyśpiewując przy własnym akompaniamencie gitarowym „Mury” z repertuaru Jacka Kaczmarksiego, Henryk Żarski z Pakówki obrazem olejnym na drewnie „Noc aniołów” i Paweł Nowicki z Piasków akwarelą „Pejzaż z kapliczką”. Swoją nagrodę festiwalowa publiczność przyznała Janowi Duszy z Krzywinia za porywające wykonanie romansu „Oczy czarne”.
Na konkurs plastyczny „Prace gotowe” nadesłano 134 dzieła z całego kraju, w konkursie plastycznym „Prace wykonywane na żywo” 40 artystów pokazało swój talent, tworząc na oczach publiczności prawdziwe arcydzieła. W konkursie piosenki w 20 prezentacjach wystąpiło 36 wykonawców. Mimo że bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, to jednak nie tylko zmagania konkursowe były najważniejsze. Dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż dzięki festynowi rodzinnemu, towarzyszącemu festiwalowi impreza miała charakter otwarty i integracyjny.
Festiwal rozpoczął się 9 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Pogoda była wspaniała, a gości, artystów, opiekunów i widzów opanowała atmosfera radosnej zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca festiwal Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, życząc wszystkim udanej zabawy i wspaniałych doznań.
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Jacek Damazyniak, Edyta Marcinkowska i Andrzej Konieczny. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Anna Szymańska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. - Lubię tu przyjeżdżać, jest tu zawsze wspaniała atmosfera, spotykam też starych znajomych. Tylko szkoda, że festiwal się tak szybko kończy - podsumowała swój udział Marta z Sulechowa.
Konkursom „Bez barier” towarzyszył festyn rodzinny przygotowany przez Dom Dziecka w Bodzewie, wsparty przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach i Stowarzyszenie „Dziecko”, w trakcie którego miały miejsce wesołe konkursy zręcznościowe i zabawy dla całych rodzin. Kolejki ustawiały się też do strzelnicy z broni pneumatycznej i gry w bule. Na festyn przybyły m.in. rodziny zastępcze, dla których, oprócz wspólnej zabawy, to spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.
Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi nie tylko przyglądali się, ale też brali w nich aktywny udział, specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri ks. Marek Dudek, radna Powiatu Gostyńskiego Kazimiera Puślednik, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Prezes ZPChr Simet S.A. Zofia Grzegorzewska, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny, Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Chumiętkach - Zbigniew Polowczyk, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, w Rogowie - Grzegorz Czułno, w Zimnowodzie - Grażyna Wira, Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy: w Chwałkowie - Swietłana Figiel i w Gostyniu - Violetta Skorupska, Dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie Zbigniew Jakubowski.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez Barier” kawę, herbatę, pyszne placki oraz grzaną kiełbasę i bigos. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali też słodycze.
W koncercie finałowym wystąpił gostyński zespół „EVER”. Swoim występem zaprosił do tańca festiwalową publiczność, która wymogła jeszcze dwa bisy. A w kończącym festiwal koncercie laureatów wystąpili: zwyciężczyni Konkursu Piosenki Elżbieta Cichoszewska, wzruszająco wykonująca „Mury” z repertuaru Jacka Kaczmarksiego, oraz Jan Dusza - zdobywca Nagrody Publiczności. Po ich prezentacjach długo nie milkły brawa.
Wyniki festiwalowych konkursów „Bez Barier” ogłosiła koordynatorka festiwalu Violetta Kolendowicz (PCPR w Gostyniu), podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez przedstawicieli zaproszonych gości.
Zamykając XIV Festiwal „Bez Barier”, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu i festynu. Wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że warto pokonywać wszelkie bariery, a uczestnicy zmagań festiwalowych mogą być w tym względzie wzorem dla innych.
XIV edycję Festiwalu „Bez Barier”, który odbywał się pod patronatem Starosty Gostyńskiego, zorganizowały: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Dom Dziecka w Bodzewie, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia udzielili też Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Piekarnia Aleksandra Dolczewskiego z Siemowa, Zakład Pracy Chronionej SIMET SA w Piaskach oraz Piekarnia Romana Ciążyńskiego w Gostyniu.
W zmaganiach festiwalowych uczestniczyli artyści z całego kraju, w tym reprezentujący: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Kościanie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Środowiskowe Domy Samopomocy w Lesznie, Krzywiniu, Chwałkowie, Gostyniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szamotułach, w Kościanie, w Piaskach i w Wolsztynie, Zespoły Szkół Specjalnych w Brzeziu i w Wolsztynie, Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu oraz Domy Pomocy Społecznej w Pakówce, Mościszkach, Osieku, Rogowie, Zimnowodzie, Chumiętkach i Chwałkowie.

Wyniki:

XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 20 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 36 uczestników

Miejsca:
1. Elżbieta Cichoszewska (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Jan Dusza (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Adam Nowacki z zespołem (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).

3 wyróżnienia (równorzędne):
- Natalia Bulińska (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Radosław Bąk (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej),
- Justyna Antoniewicz (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

Nagroda Publiczności: Jan Dusza (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 40 artystów

Miejsca:
1. Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Radosław Więckowski (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnień (ex aequo):
- Aleksandra Sowińska (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych),
- Justyna Matysik (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Szymon Pawlak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Magdalena Kamieniarczyk (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Sylwia Kunz (Mościszki - Dom Pomocy Społecznej),
- Aleksandra Kaczmarek (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).

b) Kategoria „Prace nadesłane” - 134 prace

Miejsca:
1. Henryk Żarski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).
2. Szymon Pawlak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
3. Małgorzata Kubiak (Szamotuły - Warsztaty Terapii Zajęciowej).

10 wyróżnień (ex aequo):
- Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Sławomir Franek (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Teresa Czapulak (Chumiętki - Dom Pomocy Społecznej),
- Marzena Książkiewicz (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Izabela Kotus (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Ryszard Kimel (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Krzysztof Wojtasik (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych),
- Anna Lorenc (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Anna Polowczyk (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Danuta Smukała (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
XIV Festiwal Bez Barier 01
XIV Festiwal Bez Barier 02
XIV Festiwal Bez Barier 03
XIV Festiwal Bez Barier 04
XIV Festiwal Bez Barier 05
XIV Festiwal Bez Barier 06
XIV Festiwal Bez Barier 07
XIV Festiwal Bez Barier 08
XIV Festiwal Bez Barier 09
XIV Festiwal Bez Barier 10
XIV Festiwal Bez Barier 11
XIV Festiwal Bez Barier 12
XIV Festiwal Bez Barier 13
XIV Festiwal Bez Barier 14
XIV Festiwal Bez Barier 15
XIV Festiwal Bez Barier 16
XIV Festiwal Bez Barier 17
XIV Festiwal Bez Barier 18
XIV Festiwal Bez Barier 19
XIV Festiwal Bez Barier 20
XIV Festiwal Bez Barier 21
XIV Festiwal Bez Barier 22
XIV Festiwal Bez Barier 23
XIV Festiwal Bez Barier 24
XIV Festiwal Bez Barier 25
XIV Festiwal Bez Barier 26
XIV Festiwal Bez Barier 27
XIV Festiwal Bez Barier 28