Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wyróżniono powiat gostyński

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyróżnił powiat gostyński za projekt „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”. WUP w Poznaniu uznał ten projekt „jako przykład najlepszych praktyk z zakresu komponentu regionalnego PO KL”, doceniając jego oryginalność, innowacyjność i objęcie działaniami różnych grup z obszaru wsparcia.

Wyróżnione działanie zostanie dodatkowo wypromowane publikacją na łamach albumu „Najlepsze praktyki komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim”. Publikacja składać się będzie z opisu podejmowanych działań, wypowiedzi uczestników, koordynatorów i zdjęć przedstawiających najciekawsze realizowane działania.

Od czterech lat powiat gostyński realizuje projekt autorstwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu „Aktywni razem”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie z działań w projekcie realizowanym przez PCPR w Gostyniu skorzystało już 326 mieszkańców powiatu. Działaniami projektu objęto osiem grup: osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, osoby z porażeniem mózgowym, amazonki, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także osoby usamodzielniane z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze.

Głównym celem „Aktywni razem” jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych poszczególnych grup beneficjentów. Dlatego PCPR w Gostyniu zleca lub realizuje m.in. treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych i kursy prawa jazdy, wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy zawodowe: kelnera - barmana, kosmetyczki, operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowych, spawania, tworzenia biżuterii, filcowania, specjalistyczny kurs grafiki komputerowej i tworzenia stron www, wyrabiania butów z tworzyw naturalnych, kursy j. angielskiego, kursy komputerowe, korepetycje, warsztaty aktywnej integracji podnoszące kompetencje poruszania się po rynku pracy, finansowanie studiów uzupełniających, turnusy rehabilitacyjne połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem oraz dogoterapii, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich, terapię ruchową Halliwick, zespoły ćwiczeń psychoruchowych (psychoterapia, fizykoterapia, edukacja prozdrowotna) oraz kursy malowania na materiale i Window Art., korzystanie z badań lekarskich i usług rehabilitacji prozdrowotnej.

Dodatkowym wzmocnieniem dla uczestników projektu jest wsparcie finansowe na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej, indywidualne poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego oraz poradnictwo psychologiczne służące wsparciu w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi i rodzinnymi.
Wyrozniono powiat gost 02
Wyrozniono powiat gost 01