Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wzmacniają rodziny

Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu realizuje (od lipca do grudnia br.) projekt pn. „MOCNA RODZINA II”, na który otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie grantowym Wojewody Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.
W ramach projektu podejmowane są liczne działania mające na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin. Od lipca prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne. Dyżury specjalistów są realizowane we współpracy z PCPR w Gostyniu na ul. Nowe Wrota 7.
Harmonogram dyżurów:
- prawnik, godziny: 15:00-17:00,
  3.09.2013, 10.09.2013, 17.09.2013, 24.09.2013, 1.10.2013, 8.10.2013, 15.010.2013, 22.10.2013;
- pedagog, godziny: 15:00-17:00,
  4.07.2013; 18.07.2013; 1.08.2013; 6.08.2013; 27.08.2013;
- psycholog, godziny: 15:00-17:00,
  9.07.2013; 16.07.2013; 23.07.2013; 30.07.2013; 6.08.2013; 13.08.2013; 20.08.2013; 11.09.2013; 19.09.2013;26.09.2013.

Chętnych do skorzystania z poradnictwa prosimy o wcześniejsze umawianie się ze specjalistami, pozwoli to uniknąć stresu oczekiwania w kolejce, ze względu na kierowanie rodzin do specjalistów również przez kuratorów, pedagogów i pracowników socjalnych.
Równocześnie dla rodziców prowadzone są warsztaty kompetencjno-edukacyjne, wzmacniające umiejętności wychowawcze - również osób - matek młodocianych i bardzo młodych samotnie wychowujących dzieci. Warsztaty mają za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu metod wychowawczych, procesów rozwojowych rodziny oraz wykorzystanie zasobów poszczególnych członków rodziny do zmiany relacji w rodzinie oraz eliminowania i minimalizowania trudności wychowawczych. Właściwa komunikacja w rodzinie, zachowania asertywne, umiejętność prowadzenia rozmów w rodzinie (w tym negocjacji, mediacji) przyczyni się do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w sytuacjach wymagających panowania nad emocjami. Dostarczenie takiej wiedzy przyczyni się do poprawy relacji oraz wzrostu poczucia pewności siebie oraz kontroli nad życiem. Poczucie bliskości i zrozumienia, budowanie zaufania jest podstawą zdrowia każdej jednostki i daje szanse na jej prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowana została grupa socjoterapeutyczna. Prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne mają pomóc dzieciom i młodzieży w kontaktach z dorosłymi oraz rówieśnikami. Grupą docelową jest młodzież wchodząca w okres adolelescencji. Zajęcia uświadamiają, jakie mogą być konsekwencje zachowań ryzykownych np. nadużywania alkoholu, wczesnej aktywności seksualnej itp. W ramach prowadzonych zajęć wykorzystywany jest symulator niemowlaka. Odzwierciedla on skutki nastoletniej ciąży i uroki macierzyństwa, dzięki czemu skłania młode osoby do przemyśleń na temat gotowości do posiadania własnego dziecka. Posiada on trzy różne programy opieki typowe dla większości dzieci, symuluje normalne potrzeby dziecka przez całą dobę. Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu. Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na zajęcia. Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych.
Dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „Dziecko” oraz wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Sądu Rodzinnego w Gostyniu, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i asystentów rodzin z ośrodków pomocy społecznej uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne!
Osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w proponowanych przedsięwzięciach prosimy o kontakt telefoniczny: (65) 572-75-28 lub 603-533-381 z koordynatorem projektu Alicją Datą.
Zapraszamy do udziału!
Mocna Rodzina II