Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Nowe rodziny zastępcze

Zakończyło się szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Wzięły w nim udział rodziny aspirujące do zostania rodzinami zastępczymi niezawodowymi lub rodzinami zastępczymi spokrewnionymi. Jak podkreśla Lucyna Nowak - psycholog PCPR w Gostyniu: - „To wyjątkowi ludzie, bo zdecydowali się oddać część swojego życia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.

Uczestniczyło w szkoleniu 11 osób, które przez kilka miesięcy, pilnie uczęszczając na zajęcia, podnosiły swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzały wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizował i prowadził Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR szkolili kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO”: „Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie przygotowywało do roli rodziny zastępczej. Dostarczyło ono m.in. wiedzy z zakresu etapów rozwoju człowieka i potrzeb istotnych dla każdego z tych okresów, przedstawiło wiedzę o zasadach pracy z dziećmi, o wyznaczaniu granic i ich przestrzeganiu, o odpowiednim stosowaniu sytemu konsekwencji, o rozpoznawaniu problemów u dzieci i podejmowaniu odpowiednich działań. Szkolenie dostarczyło też wiedzy kandydatom o istotnych obszarach dotyczących funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Omawiano zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i zadania koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwracając uwagę na zasady pracy tej instytucji i specjalistów oraz przypominając zasady współpracy rodzin zastępczych z koordynatorami i innymi specjalistami pracującymi u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: psychologami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami czy mediatorami. Szczegółowo omówiono tez rodzaje wsparcia udzielanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Omówiono też zasady udzielania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom ustalone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dużą część poszczególnych sesji szkoleniowych poświęcono omówieniu praktycznej realizacji zadań rodzin zastępczych. Część szkoleń realizowano metodami warsztatowymi.
Szkolenie wsparli dodatkowo rodzice zastępczy z wieloletnim doświadczeniem, którzy od strony praktycznej pokazali funkcjonowanie rodziny zastępczej. Dzielili się też swoim wyjątkowym i bogatym doświadczeniem, zwracając m.in. uwagę na różne sytuacje, z którymi muszą mierzyć się rodzice zastępczy. Kandydaci na rodziców zastępczych wysoko ocenili profesjonalne rady, udzielane im przez rodziców zastępczych: - „To wyjątkowi ludzie, nie dość, że zapewnili bezpieczne i normalne dzieciństwo tylu dzieciom, to jeszcze potrafią ze swojego niebywałego doświadczenia wybrać to, co dla nas nowicjuszy jest najbardziej przydatne i pomocne.”

Szkolenie, zakończone testem wiedzy, ukończyło z wynikiem pozytywnym 11 osób.

Poszukiwani są kolejni kandydaci na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: PP. Lucyna Nowak, Julita Krzyżyńska oraz Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Nowe rodziny zastepcze 2021 01
Nowe rodziny zastepcze 2021 02
Nowe rodziny zastepcze 2021 03
Nowe rodziny zastepcze 2021 04
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl