Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Pomagają codziennie

Wiele osób w powiecie gostyńskim ciągle potrzebuje wsparcia. Dla części z nich, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji, każda, nawet najmniejsza pomoc materialna jest ważna.

By odpowiedzieć na ten ważny społecznie problem, grupa: przedsiębiorca-handlowiec, organizacje pozarządowe i instytucja samorządowa, podjęła współpracę. W jej efekcie codziennie żywność (pieczywo, warzywa, owoce i inne produkty spożywcze) trafia do potrzebujących z gmin Gostyń, Piaski i Pogorzela.

Już od ponad roku codziennie (od poniedziałku do soboty, a także w niedziele handlowe) wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odbierają nadwyżki żywności z danego dnia z gostyńskiego marketu SUPECO i przekazują podopiecznym stowarzyszenia. Żywność trafia też do matek i dzieci, które znalazły schronienie w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach oraz do rodzin, które wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Dyrektor PCPR w Gostyniu składa kierownictwu marketu oraz jego personelowi, a także wolontariuszom, odbierającym i rozwożącym żywność, serdeczne podziękowania za tę bezinteresowną postawę i za empatię wobec potrzebujących.
Pomagaja codziennie 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl