Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Konsultacje społeczne projektu:
„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2021-2030”

Starosta Gostyński ogłasza konsultacje społeczne projektu „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2021-2030”.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 8 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uwagi, opinie, propozycje i wnioski w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.
Projekt „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2021-2030” oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej w załącznikach do ogłoszenia, na stronie www.pcpr-gostyn.info a także w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 pok. nr 204 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
1. Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy
dyrektor@gostyn-pcpr.info.
2. Faksem na nr 65 572 75 28.
3. Drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
    ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - PRPZ”.
4. Bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8,
    pok. nr 204 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl