Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty
w Dziennym Domu Pomocy w Krobskim Centrum Usług Społecznych w Krobi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie (Chwałkowo 74, 63-840 Krobia) poszukuje kandydata na stanowisko terapeuty do Dziennego Domu Pomocy w Krobskim Centrum Usług Społecznych w Krobi.

Więcej informacji o naborze:
http://www.nbip.pl/sdschwalkowo/?n_id=21&id=106

Gmina Krobia, Powiat Gostyński oraz Spółdzielnia Socjalna „ARKA” realizują projekt pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Jest on realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Ogloszenie o naborze na stanowisko terapeuty 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl