Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konkurs sukcesów małych i dużych

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa łącznie 74 dzieci, w tym 57 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło I Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 30 dzieci w wieku szkolnym. Konkurs skierowany był  dla uczniów:
-  klasy „0”,
-  klas I-III szkoły podstawowej,
-  klas IV-VI szkoły podstawowej,
-  klas I-III gimnazjum,
-  szkół ponadgimnazjalnych.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów tworzących Zespół ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 23 nagrody i 7 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył wychowankom starosta Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

W imieniu kadry PCPR podziękowania dla wszystkich rodziców zastępczych, a szczególnie dla tych, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi i potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić te braki, złożył dyrektor PCPR. Opiekunowie, wyróżniający się w niesieniu pomocy, cierpliwości, pomysłowości i zaangażowaniu w dobry start wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, otrzymali też specjalne pisemne wyrazy uznania.
Konkurs sukcesow 01
Konkurs sukcesow 02
Konkurs sukcesow 03
Konkurs sukcesow 04