Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Rada kończy swoją działalność

Mija pięć lat działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim V kadencji. Rada działa w oparciu o zapisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Tworzą ją działacze organizacji pozarządowych z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnością.

Na ostatnim posiedzeniu rady, które jak zawsze odbywało się w poszerzonym gronie o przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - instytucji zapewniającej obsługę administracyjno-techniczną działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, oprócz bieżących prac podsumowano też mijającą kadencję. Było to okazją do wręczenia podziękowań dla członków rady, którzy w latach 2017-2021 pracowali społecznie dla osób z niepełnosprawnością. Podziękowania Starosty Gostyńskiego dla poszczególnych członków rady wręczył dyrektor PCPR w Gostyniu w towarzystwie Natalii Hajnsz, kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu.

Otrzymali je:
Przewodnicząca Rady Swietłana Figiel, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych - zgłoszona do Rady przez Stowarzyszenie „IMPACT”;
Anna Krzyżostaniak, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Krobi, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowej - zgłoszona do Rady przez Urząd Miejski w Krobi;
Katarzyna Fechner, doradca zawodowy, w tym dla osób z niepełnosprawnościami Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu - zgłoszona do Rady przez PUP w Gostyniu;
Beata Kasperczak, specjalista pracy socjalnej PCPR w Gostyniu, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - zgłoszona przez Stowarzyszenie „DZIECKO”;
Grzegorz Marszałek, były kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, wolontariusz i działacz organizacji pozarządowych - zgłoszony przez Burmistrza Borku Wlkp.
Rada konczy swoja dzialalnosc 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl