Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Szukasz pomocy? Tu możesz ją znaleźć!

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego często szukają pomocy i czasem nie wiedzą, gdzie jej szukać. Dlatego została przygotowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa pozwalająca wybrać źródło pomocy czy wsparcia. Przydaje się ona, zwłaszcza gdy problem, który nas spotyka, nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca do zapoznania się z nią i korzystania w razie potrzeby lub informowania krewnych czy znajomych o możliwości uzyskania wsparcia. Dodatkowo PCPR przedstawia listę lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania:
1. 65 575 82 97 Telefon Zaufania (Komenda Policji w Gostyniu) - całodobowy.
2. 65 572 77 99 Telefon Zaufania (PCPR w Gostyniu) - czynny w dni robocze od 7:00 do 15:00,
    w środy od 7:00 do 18:00.
3. 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - działa przez 24 h przez 7 dni w tygodniu.
4. 800 120 002 Telefon Zaufania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
     „Niebieska Linia”.

Lista, sporządzona przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, obejmuje w szczególności:
1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwią-
    zywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także
    z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
    prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.

Zawiera także centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość, z których skorzystać mogą mieszkańcy powiatu gostyńskiego.

Lista jest dostępna pod adresem:
http://bip.powiat.gostyn.pl/?p=document&action=show&id=26778&bar_id=10707.
Telefon zaufania_logo_618x435
Szukasz pomocy 2021 02
Szukasz pomocy 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl