Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Trwa epidemia

Sytuacja epidemii, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo… jest zagrażająca nie tylko w wymiarze bezpośrednich infekcji koronawirusem. Jej konsekwencje związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym uderzają przede wszystkim w dzieci. Z najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 27% dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat doświadczyło w okresie od połowy marca do końca czerwca br. co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%). Temat przemocy wobec dzieci był w pierwszym okresie epidemii wielokrotnie podkreślany i nagłaśniany w mediach - obecny w serwisach informacyjnych, prasie i czołówkach największych portali. Codziennie czytaliśmy o dramatach z udziałem dzieci. Dziś temat ten nieco ucichł, co nie znaczy, że przemoc wobec dzieci zmalała.

Przemoc wobec dzieci się nie skończyła - trwa nadal…
Każdego dnia doświadczają jej tysiące dzieci w Polsce. Cały czas zwracajmy uwagę na ten problem i reagujmy - pomagając dzieciom, które tego potrzebuję. Dzieci muszą wiedzieć, że mogą liczyć na dorosłych!
Między innymi zwróciła na to uwagę ogólnopolska Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Przygotowała kampanię graficzną „Pandemia przemocy”. W tym materiale przedstawiamy materiały graficzne Fundacji z tej kampanii.
Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii. Towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują nas w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie - w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych.

Przemoc i wykorzystywanie seksualne są codziennością wielu dzieci…
W zamkniętych polskich domach cierpią najmłodsi. Wiemy, że wielu takich przypadków można uniknąć. Ważne, żeby nie być obojętnym i biernym, patrzeć na swoje otoczenie, sprawdzać i zgłaszać niepokojące sygnały. Wymaga to uważności, empatii, odwagi i przede wszystkim reakcji.

Twoja reakcja może być jedyną szansą dla dziecka na otrzymanie pomocy i przerwanie jego tragedii.
800-12-00-02 - Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia”,
116-111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
112 - Telefon Alarmowy.

Materiał ukazuje się w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten został nagrodzony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.
Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Trwa epidemia (zasada 1) 2020 01
Trwa epidemia (zasada 2) 2020 02
Trwa epidemia (zasada 3) 2020 03
Trwa epidemia (zasada 4) 2020 04
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl