Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rozstrzygnięto kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim

Rozstrzygnięto kolejny konkurs Powiatu Gostyńskiego dla NGOs. Dotyczył on realizacji zadania z obszaru pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, polegającego na wsparciu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznał dotację w wysokości 1 000 zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Gostyniu. Stowarzyszenie zrealizuje projekt „Żyjmy na sportowo - słyszę, więc się bronię”, obejmujący trzymiesięczne zajęcia z samoobrony, wycieczkę do Puszczykowa oraz miesięczne warsztaty manualne. Zadanie obsługuje PCPR w Gostyniu.