Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Liderzy w Rokosowie

Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu gostyńskiego spotkali się na weekendowym szkoleniu w pałacu w Rokosowie. Było ono poświęcone podnoszeniu kompetencji w zakresie promowania działań podejmowanych w lokalnych środowiskach, służących aktywizacji ich mieszkańców.

Pierwsza część warsztatów poświęcona była opracowywaniu atrakcyjnych informacji prasowych. Uczestnicy wraz z prowadzącymi zajęcia trenerami, odpowiadali na ważne pytania: - Jak pisać, aby zyskać choć kilku czytelników? - Co zrobić, aby tytuł artykułu sprawił, że choć para oczu zatrzyma się dłużej na naszym tekście? Omawiano też podstawowy problem, dotyczący tego, co zrobić, by zaintrygować dziennikarza i jego redakcję tematem. Omówiono też budowę informacji prasowej, w której nie można pomijać kilku ważnych elementów. Wskazano na kilka podstawowych zasad dziennikarskich, m.in. takich jak haczyk w tytule, odwrócona piramida informacji, rola leadów, używanie cytatów, podział dłuższych tekstów na akapity czy rola śródtytułów.

Druga część zajęć poświęcona była zdjęciom i ich roli w informacjach medialnych. Zwrócono między innymi uwagę na zasadę hierarchii osób i sytuacji na zdjęciach oraz na zasadę „złotego podziału”, dotyczącej kompozycji fotografii. - „To ważne wiadomości, okazuje się, że zrobienie dobrych zdjęć medialnych to trudna sztuka” - skomentował Tomasz, jeden z uczestników warsztatów.

Trzecia część warsztatów poświęcona została konkursowi „Opowiedz…”, realizowanemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ten konkurs to swoisty poligon dla lokalnych grup nieformalnych i małych organizacji pozarządowych, które chcą wypromować swoje inicjatywy i budować pozycję lokalnego lidera aktywności społecznej. Omówiono zasady konkursu, jego etapy oraz jego historię. Jako dobre praktyki pokazano dotychczasowe prace (filmy, artykuły, prezentacje itp.) kierowane przez działaczy z terenu powiatu gostyńskiego na ten konkurs. Wskazano, że wiele z prac z terenu powiatu, promujących aktywności w poszczególnych miejscowościach, dotarło w poprzednich edycjach do ogólnopolskiego finału i zajmowało czołowe miejsca.

Konkurs „Opowiedz…” skierowany jest na szczeblu powiatowym do wszystkich grantobiorców programu „Działaj Lokalnie”. Konkurs ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Konkurs na szczeblu ogólnopolskim służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.
Warto podkreślić, że w 2020 r. program „Działaj lokalnie” realizowany jest na terenie całego powiatu gostyńskiego. W każdej z gmin są realizowane działania z dofinansowaniem ze Stowarzyszenia „DZIECKO”. W tym roku programowi aktywizującemu lokalne środowiska wsparcia finansowego udzieliły Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Powiat Gostyński, Gmina Borek Wlkp., Gmina Krobia, Gmina Piaski Wlkp., Gmina Pępowo oraz Pogorzela. Stowarzyszenie „DZIECKO” bardzo dziękuje Darczyńcom, zwłaszcza, że każdy z samorządów wsparł program wyższą kwotą niż w latach ubiegłych. Wsparcia udzieliło też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Bezpłatne warsztaty dla liderów zorganizowało Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek
Działaj Lokalnie w Gostyniu.
Powiatowi liderzy w Rokosowie 2020 01
Powiatowi liderzy w Rokosowie 2020 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl