Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiat gostyński otrzymał prawie 50 tysięcy
na zwalczanie epidemii

Powiat gostyński skorzystał skutecznie z możliwości pozyskania wsparcia na zwalczanie epidemii Covid-19 i uzyskał 46 976,48 zł.

We wrześniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowało i złożyło projekt do jednego z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zarząd PFRON ocenił pozytywnie powiatowy wniosek i do powiatu trafiły środki na zwalczanie skutków rozprzestrzeniania się wirusa sars-cov-2 w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie to pokrywa koszty zakupów, zwłaszcza środków ochrony osobistej dla podopiecznych niepełnosprawnych powiatowego systemu pomocy społecznej oraz dla personelu, który na co dzień z podopiecznymi pracuje.

Środki otrzymały:
Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 9 063,27 zł
Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie - 3 663,57 zł
Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 1 647,27 zł
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 11 859,87 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - 20 742,50 zł
Powiat gostynski otrzymal prawie 50 tysiecy 2020 02
Powiat gostynski otrzymal prawie 50 tysiecy 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl