Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie samorządów z NGOs

Przedstawiciele powiatu i gmin oraz organizacji samorządowych z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczyli w spotkaniu, którego podstawowym tematem było wykorzystanie nowych technologii we współpracy samorządu z NGO. Spotkanie odbyło się (08.07.2013) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Główną część spotkania - szkolenie poświęcone możliwościom oferowanym przez nowe technologie - poprowadził Gerard Misiaczyk - Mobilny Doradca Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-nego, który przestawił główne założenia programu Nowe Technologie Lokalnie oraz rolę Mobilnego Doradcy. Przedstawił też diagnozę problemów komunikacyjnych w relacjach urząd - organizacja pozarządowa oraz możliwości ich rozwiązania za pomocą nowych technologii. Szczególne zainteresowanie wzbudziły licznie zaprezentowane aplikacje google, narzędzia do synchronizacji plików, czy wtyczki do przeglądarek, ułatwiające codzienną pracę.

W drugiej części spotkania Andrzej Konieczny, prezes Stowarzyszenia „Dziecko”, poinformował zebranych o najbliższych konkursach, w których aplikacje mogą składać organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami a Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, poprowadził dyskusję poświeconą polepszaniu współpracy stowarzyszeń i samorządów. Podsumowaniem tej dyskusji jest apel do samorządów lokalnych o uwzględnienie w powiatowym i gminnych programach współpracy z NGOs elementów wspierających rozwój ekonomi społecznej przez III sektor oraz stworzenie lokalnych funduszy na wkład własny organizacji pozarządowych w projekty sięgające po środki zewnętrzne. Koordynator CID w Gostyniu poinformował też o planach szkoleniowych dotyczących wykorzystania nowych technologii.

Organizatorem tego szkoleniowego spotkania było Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dziecko”. Wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu „Akcelerator NGO” oraz Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Spotkanie samorz z NGO 01
Spotkanie samorz z NGO 02
Spotkanie samorz z NGO 03
Spotkanie samorz z NGO 04