Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Domy pomocy społecznej powiatu gostyńskiego nie są same

Sytuacja epidemiologiczna w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński od początku września jest bardzo trudna. Przypomnijmy: zdiagnozowano wiele przypadków zakażenia Covid-19 wśród mieszkańców i pracowników tych placówek, przede wszystkim w domach pomocy społecznej w Rogowie i w Chumiętkach.

Dzięki działaniom podejmowanym przez dyrekcje domów pomocy społecznej, dzięki ofiarności pracowników, którzy nie zostawili swoich podopiecznych w tych najtrudniejszych chwilach oraz dzięki natychmiastowej pomocy starostów i zarządu powiatu gostyńskiego i biura zarządzania kryzysowego starostwa gostyńskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu sytuacja się ustabilizowała. Placówki wracają powoli do normalnego funkcjonowania, mimo że pracują ciągle w sytuacji zagrożenia koronawirusowego.

Domy pomocy społecznej otrzymywały też w tych trudnych chwilach dodatkowe wsparcie. Między innymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dostarczył środki ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej. W transporcie tym przekazano: 8 400 maseczek jednorazowych, 360 fartuchów ochronnych, 75 kombinezonów ochronnych, 75 sztuk gogli ochronnych i 19 termometrów bezdotykowych. Środki te odebrało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i następnie rozwiozło do poszczególnych domów pomocy społecznej.

- „To ważna pomoc, trafiła w najtrudniejszym momencie” - przyznaje jedna z odbierających kartony ze środkami ochrony osobistej opiekunek z domu pomocy społecznej. I dodaje: - „bardzo, bardzo dziękujemy”!

Na zdjęciu odbiór darów z ROPS w Poznaniu przez pracowników PCPR w Gostyniu.
DPSy powiatu gostynskiego nie sa same 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl