Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zapraszamy na rajd rowerowy „Śladami Krzyży”

Stowarzyszenie „Krzyżanki” zaprasza na rodzinny rajd rowerowy „Śladami Krzyży”. Jego celem jest promocja gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego poprzez poznawanie walorów przyrodniczych oraz szerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Rajd promuje trasę rowerową i aktywny wypoczynek.

Rajd rozpocznie się 14 lipca (w niedzielę) o godz. 12:00 przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach, gdzie rozdana zostanie broszura informacyjna o trasie rajdu z informac-jami o krzyżach. Na czele rajdu pojadą organizator i historyk, który wzbogaci wiedzę uczestników o najciekawszych krzyżach i ich historii składających się na dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Rajd rowerowy „Śladami Krzyży” zakończy się przy świetlicy w Krzyżankach wspólnym piknikiem (przy kuchni polowej z oprawą muzyczną).

Zgłoszenia do 11 lipca - bliższe informacje pod numerem telefonu 695 938 954 oraz na stronie
www.goscinnawielkopolska.pl.

Rajd jest realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Dziecko”. Rajd uzyskał też dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego i wsparcie PCPR w Gostyniu.
Zaproszenie na Rajd Krzyzy