Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Szkolenie w ramach projektu „Jest bezpiecznie”

Fundacja Fabryka Pomysłów (Gostyń) zaprasza na nieodpłatne szkolenie o zasięgu wojewódzkim dla specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Będzie ono poświęcone wskazaniu ważnych obszarów dla profilaktyki i zapobiegania przemocy oraz wskazaniu sposobów radzenia sobie w pracy i w kontakcie z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy, agresywnymi lub manipulującymi w kontakcie z pracownikiem.

Szkolenie obejmuje cykl 5 godzinnych webinariów z dostępem online (w tym trybie jest dodatkowy bonus w każdy poniedziałek w postaci półgodzinnych odpowiedzi na pytania uczestników) oraz dostępem w trybie VOD (w tym trybie nie ma dostępu do odpowiedzi na pytania uczestników), realizowany od 19 października do 6 listopada 2020 r.

Szkolenie jest częścią projektu „Jest bezpiecznie”. Zakłada on realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Projekt Fundacji Fabryka Pomysłów realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

HARMONOGRAM WEBINARIÓW:
1. Poniedziałek 19 października 2020 (17:20-18:50) PRZEMOC JEST W NAS!
    Historyczne, anatomiczne i socjologiczne ujęcie problemu agresji i przemocy. Lubimy się wściekać? Dostęp VOD do
    21 października 2020 godz. 17:10.
2. Czwartek 22 października 2020 (17:20-18:20) W OSACZENIU.
    Narcyzm jako fundament zachowań antyspołecznych. Stalking i groźby. Wstyd i pogarda. Kim jest mój prześladowca?
    Dostęp VOD do 26 października 2020 godz. 17:10.
3. Poniedziałek 26 października 2020 (17:20-18:50) NIC NIE ROBIĄC - ZABIJ MNIE.
    Przemoc psychiczna jako tło samobójstwa. Ile osób zabił każdy z nas? Dostęp VOD do 28 października 2020 godz. 17:10.
4. Czwartek 29 października 2020 (17:20-18:20) OD MIŁOŚCI DO NIENAWIŚCI.
    Ludzkie procesy decyzyjne. Jesteśmy bezmyślni? Dostęp VOD do 2 listopada 2020 godz. 17:10.
5. Poniedziałek 2 listopada 2020 (17:20-18:50) BIOCHEMICZNE TŁO UZALEŻNIEŃ.
    Każdy z nas jest ćpunem? Dostęp VOD do 6 listopada 2020 godz.17:10.

Zgłoszenia na szkolenie - mail:
pcpr@gostyn.pl.

Uwaga.

Udział jest bezpłatny. Wypełniając formularz, dokonujesz zgłoszenia na wszystkie wydarzenia. Po każdym wydarzeniu będziesz mieć możliwość jego obejrzenia w formie wideo na żądanie (VOD) przez kolejne kilkadziesiąt godzin.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Prowadzący:
Franciszek Małecki-Trzaskoś
Franciszek A. Małecki-Trzaskoś ma piętnastoletnie doświadczenie trenerskie. Ostatnich kilkadziesiąt miesięcy są najlepszym potwierdzeniem Jego kwalifikacji, gdyż tylko w latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach prowadzonych przez Franciszka A. Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4200 pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej, a także placówek oświatowych i publicznych służb zatrudnienia. To ponad 310 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu niespełna dwóch lat; to blisko 70 sądów i ponad 95 instytucji pomocy społecznej, a do tego prokuratury, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy pracy, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Dlatego też Małecki-Trzaskoś obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów pracujących dla instytucji publicznych w Polsce, które rekomendują jego szkolenia kolejnym zainteresowanym.

Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl