Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
312 osób objętych wsparciem
w okresie epidemii w powiecie gostyńskim

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rodzice przygotowują swoje dzieci na nowe warunki funkcjonowania w szkołach. W tym też na możliwy powrót do zdalnego nauczania. Dla dzieci, które nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach to dodatkowa trudna okoliczność.

Powiat gostyński, który organizuje opiekę na swoim terenie dla takich dzieci w formie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zadbał o środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ułatwiający naukę zdalną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, by wesprzeć na terenie powiatu gostyńskiego dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz domy dziecka w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19, zakupiło m.in. laptopy wraz pełnym oprogramowaniem i ze słuchawkami i mikrofonami dla 88 dzieci oraz dodatkowo rzutniki i głośniki. Sprzęt ten pozwoli na lepszą edukację dzieci.

Zostały też zakupione środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (w tym m.in.: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Kupując łóżka składane zadbano też o wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Działaniami objęto 35 dzieci z placówek, 71 dzieci z pieczy rodzinnej, 55 rodzin zastępczych oraz kadrę placówek - łącznie 312 osób.

Sprzęt edukacyjny oraz środki ochrony osobistej trafiają już do osób i placówek objętych wsparciem, którego wartość wyniosła 249 187,00 zł.

Środki na to działanie pozyskało dla Powiatu Gostyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Stało się tak dzięki realizowanemu projektowi unijnemu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Z tego środki Europejskiego Funduszu Społecznego na Działanie nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 to kwota 210 013,96 zł, a ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pochodzi 39 172,04 zł.
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 01
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 02
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 03
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 04
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl