Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Wniosek powiatu gostyńskiego oceniony pozytywnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu złożyło wniosek na konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Wniosek został oceniony pozytywnie.

Dzięki projektowi, przygotowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Domami Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, powiat gostyński otrzyma 1 814 023,50 zł.

Środki te pozwolą na wsparcie działań domów pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński. Zaplanowane działania związane są z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Grant finansowy zostanie przeznaczony na:
a) wypłaty dodatków dla personelu domów pomocy społecznej - z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze),
    z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów). Wsparciem tym zostaną
    objęci pracownicy zatrudnieni w ramach etatów; wsparcie w postaci dodatków będzie udzielane osobom mającym
    kontakt z mieszkańcami DPS pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia;
b) utworzenie miejsc pobytu tymczasowego dla nowo przyjmowanych mieszkańców oraz izolatoriów dla mieszkańców,
    którzy ulegli zachorowaniu lub są w okresie kwarantanny;
c) zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS-ów w czasie trwania realizacji projektu;
d) zakup testów na obecność koronawirusa wraz z usługą wykonania dla całej kadry DPS-ów;
e) zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu DPS, będą to m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne,
    przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk,
    czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.;
f) zakup sprzętu i wyposażenia dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19, będą to m.in. sprzęt do dezynfekcji
    powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany
    medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura
    wspomagająca oddychanie itd.

Konkurs Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wniosek powiatu gostynskiego oceniony pozytywnie 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl