Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Bon Turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej powiatu gostyńskiego

Dzieci w pieczy zastępczej, na które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno uzupełniające świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych oraz opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu gostyńskiego zostały przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, iż by skorzystać z bonu turystycznego należy
założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Bon turystyczny zostanie przekazany SMS-em lub e-mailem w formie numeru, pełniącego rolę „portmonetki”.
Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Bonem będzie można płacić do końca marca 2022 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny
http://www.zus.pl
Bon turystyczny dla dzieci w pieczy zastepczej 2020 01
Bon turystyczny dla dzieci w pieczy zastepczej 2020 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl