Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Można przemóc przemoc

Przemoc wobec osób starszych, niestety, nie jest rzadkością. I choć każdy ma prawo do spokojnej starości, to zdarza się, że zamiast opieki i troski doznaje krzywdy. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców i przede wszystkim niezgadzanie się na przemoc.
By wzmocnić osoby starsze, wesprzeć je i nauczyć radzenia sobie w sytuacjach przemocy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi realizuje projekt socjalny dla uczestników  Klubu „Złota Jesień” w Krobi. Projekt nosi nazwę „Natchnąć mocą” i jest wspierany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W ramach tego projektu zorganizowano szkolenie poświęcone nabyciu umiejętności właściwego zachowania się i radzenia sobie w trudnej rodzinnej sytuacji. W czasie spotkania dyskutowano o tym, że przemocą wobec osób starszych może być już nawet pojedyncze działanie, ze strony osób bliskich, które powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej. Przemoc wobec starszych nie ogranicza się do przemocy fizycznej. To bardzo często także przemoc psychologiczna, finansowa i materialna, czasem nadużycia seksualne, a także zaniedbanie,  czyli brak odpowiedniego działania lub dyskryminacja. Podkreślano, że nic nie usprawiedliwia przemocy.

Wiele miejsca na spotkaniu poświęcono temu, jak się bronić przed przemocą, jak jej przeciwdziałać. Mówiono o planie bezpieczeństwa, czyli „kole ratunkowym” dla osoby doznającej przemocy. Dyskutowano też o tym, jak ważną rolę może pełnić pomoc sąsiedzka, polegająca choćby na reagowaniu na odgłosy awantur i wzywaniu policji. Podkreślano, że ofiara przemocy nie może zostać sama, że potrzebuje wsparcia.

Wskazywano, że fakt przemocy należy zgłosić policji, ośrodkowi pomocy społecznej czy pielęgniarce lub lekarzowi. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji, warto też zgłosić problem zaufanej osobie z rodziny, przyjaciółce, księdzu czy sąsiadce.
Przemoc przemoc 01
Przemoc przemoc 02
Przemoc przemoc 03
Przemoc przemoc 04