Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Pomagają codziennie

Wiele osób w powiecie gostyńskim ciągle potrzebuje wsparcia. Dla części z nich, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji, każda, nawet najmniejsza pomoc materialna jest ważna. Tu sprawdza się współdziałanie przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Gostyński market Supeco pomaga potrzebującym nie tylko od święta. Już od dłuższego czasu codziennie (od poniedziałku do soboty) wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” odbierają nadwyżki pieczywa z danego dnia i przekazują podopiecznym stowarzyszenia. Pomoc trafia też do matek i dzieci, które znalazły schronienie w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach oraz do rodzin, które wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Za tę bezinteresowną postawę i za empatię wobec potrzebujących należą się kierownictwu marketu oraz jego personelowi serdeczne podziękowania.
Market pomaga codziennie 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl