Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zapisy na warsztaty kompetencyjne dla rodziców

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu, zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia rozpoczną się 30 czerwca br. Warsztaty będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Tuwima 44.
Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle będą odbywać się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

W czasie zajęć rodzice nauczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Prowadzący zwrócą też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.
W czasie projektu są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach - równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.

Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Organizatorzy zapraszają na zajęcia. Zapisy indywidualne rodzin: telefon 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”). Zapisy są prowadzone do wyczerpania liczby miejsc.

Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbędą się w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten został nagrodzony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu oraz ZSZ w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.
Zapisy na warsztaty kompetencyjne dla rodzicow 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl