Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty w Piaskach wspierają od początku czerwca

Po okresie zawieszenia działalności, spowodowanej stanem epidemii, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach od początku czerwca wznowiły bezpośrednie wsparcie dla uczestników. Czas przerwy wykorzystywały na odnowienie pomieszczeń, na zdalne wspieranie uczestników i ich rodzin oraz na wykonywanie sprzętu ochrony osobistej dla wielu instytucji powiatowych i gminnych. Przygotowywano maseczki i przyłbice.

Obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach udzielają w ramach codziennych zajęć wsparcia 50 uczestnikom z całego powiatu gostyńskiego. WTZ w Piaskach działają w czterech obszarach wsparcia, wykonując: zadania opiekuńcze - polegające na zapewnieniu fachowej opieki wychowawczej na czas pobytu w warsztacie; zadania kształcąco - wychowawcze, zmierzające do optymalnego przystosowania, kształtowania samodzielności, samoobsługi poprzez korektę nieprawidłowych zachowań, działania integracyjne, rozwój zainteresowań; zadania rehabilitacyjne - zapewniające opiekę medyczną i usprawnienie fizyczne; zadania społeczne - pomoc rodzinom uczestnikom poprzez zapewnienie opieki, poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Działania terapeutyczne w warsztatach prowadzone są w 9 pracowniach: 1) gospodarstwa domowego, 2) ogrodniczej, 3) krawieckiej, 4) komputerowo-muzycznej, 5) witrażu, 6) aktywizacji zawodowej,7) artystycznej, 8) rękodzieła, 9) gospodarczej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach to placówka o zasięgu ponadgminnym. Jej działalność finansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu Gostyńskiego. Najwięcej uczestników to mieszkańcy gminy Gostyń, następnie w kolejności gmin: Piaski, Pogorzela, Borek, Pępowo i Krobia.

Mieszkańcy gminy Poniec i Krobia, kwalifikujący się do wsparcia poprzez uczestnictwo w WTZ, korzystają też z uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie i w Miejskich Górce. Ich udział jest również dofinansowany przez Powiat Gostyński.

Warto przypomnieć, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach działają od grudnia 1999 r. Obecnie prowadzi je Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KREATYWNI”. Wcześniej prowadziła je Gmina Piaski.

Dodatkowe informacje o uczestnictwie można uzyskać pod numerem telefonu 65 572 76 90 (WTZ w Piaskach) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).
WTZ wspieraja ponownie 2020 01
WTZ wspieraja ponownie 2020 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl