Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
ŚDS w Chwałkowie znów zapewnia dzienne wsparcie

Po przerwie w działalności, spowodowanej decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w związku z epidemią koronawirusa, wznowił swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. Jest to placówka zapewniająca dzienne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

Placówka ma swoją siedzibę w zespole pałacowo-parkowym w Chwałkowie.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, prowadzony przez powiat gostyński, zapewnia opiekę dzienną 35 uczestnikom w pracowniach: kulinarnej, plastyczno-technicznej, krawiecko-hafciarskiej, ceramiczno-konstrukcyjnej, komputerowej, muzycznej. Placówka oferuje też swoim podopiecznym dodatkowo: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych, fizykoterapię i rehabilitację ruchową, psychoterapię, pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarską.

Celem nadrzędnym placówki jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Zmniejszanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego odbywa się poprzez realizację następujących zadań:
- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,
- uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
- zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodzin i instytucji, poprzez rehabilitację ruchową i manualną.

Placówka działa od 1 kwietnia 2005 r.
Dodatkowe informacje o uczestnictwie można uzyskać pod numerem telefonu 65 571 17 06 (ŚDS w Chwałkowie) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).
SDS w Chwalkowie znow zapewnia dzienne wsparcie 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl