Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Świetlice przyjmują młodzież

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli i w Krobi, działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wznowiły od początku czerwca swoją działalność. Przeznaczone są one dla młodzieży z najstarszych klas szkół podstawowych (od 12 lat) oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Do świetlic mogą kierować pedagodzy szkolni, psychologowie oraz kuratorzy. Sami młodzi ludzie też mogą się do nich zgłaszać. Świetlice funkcjonują od godz. 14 do godz. 19.

Celem ich działań jest m.in.:
- przeciwdziałanie patologiom, zwłaszcza uzależnieniom,
- dostarczanie młodzieży wzorców zachowań, wzorców spędzania wolnego czasu,
- łagodzenie skutków urazów, stresów,
- rozpoznawanie emocji i sposobu radzenia sobie z nimi, zwłaszcza z agresją,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W każdej ze świetlic działa też grupa socjoterapeutyczna.
Działalność Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej jest obecnie zawieszona.

Więcej informacji można uzyskać u pedagogów- wychowawców (tel. 669 180 240) lub w PCPR w Gostyniu (tel. 669 180 410).

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, w Krobi i w Gostyniu działają od 28 lipca 2000 r. Powstały przy PCPR w Gostyniu, później weszły w struktury Domu Dziecka w Bodzewie, a od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcjonowały jako samodzielna jednostka. Od 1 stycznia 2020 r. weszły ponownie w ramy organizacyjne PCPR w Gostyniu.

Oprócz swojej podstawowej działalności świetlice osiągają znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Na zdjęciu zwycięzcy Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej - całorocznego cyklu turniejów z udziałem drużyn z sąsiednich województw i krajów.
Swietlice przyjmuja mlodziez 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl