Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
przyjmuje osoby korzystające z pomocy i wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu od 22 kwietnia 2020 r. przyjmuje osoby korzystające z pomocy w siedzibie instytucji przy ul. Wrocławskiej 8.
Obsługa osób korzystających ze wsparcia odbywa się, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, z uwzględnieniem procedur zgodnych z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych.

Udzielanie pomocy odbywa się pojedynczo, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny wizyty w PCPR. Pozwala to na niekumulowanie się osób w siedzibie PCPR. Dla osób, które podejdą przed ustalonym czasem, została uruchomiona poczekalnia w holu na I piętrze budynku Centrum Usług Społecznych.
UWAGA: Ważne jest, by w PCPR w Gostyniu pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

Bieżące sprawy załatwiane są również w następujący sposób:
1. Telefonicznie pod numerem 65 572 75 28.
2. Drogą mailową na adres:
pcpr@gostyn.pl.
3. Kontaktując się mailowo lub telefonicznie z konkretną osobą, prowadzącą Państwa sprawę.
4. Wsparcie specjalistyczne, w tym pomoc psychologiczna, pedagogiczna i poradnictwo socjalne, udzielane
    jest w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pod numerem telefonu 65 572 75 28 w dni robocze
    od 7:00 do 15:00, a w środy do 18:00.
5. Została też przy wejściu od ul. Olejniczaka umieszczona skrzynka, do której zainteresowani mogą wrzu-
    cać bieżącą korespondencję z PCPR w Gostyniu.

W dalszym ciągu zawieszone są wszystkie spotkania, wydarzenia, posiedzenia, warsztaty, szkolenia.

Dodatkowo, partner PCPR w Gostyniu - Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, działający zgodnie ze standardami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, uruchomił telefoniczne dyżury wolontariuszy - specjalistów interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. Dyżurują oni pod numerem telefonu: 725 167 236 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 19:00 do 20:00.
PCPR w Gostyniu ponownie przyjmuje klientow 2020-04-22
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl