Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON
osoby z niepełnosprawnościami mogą składać przez internet

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, iż od stycznia 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny oraz zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektroniczny w każdym momencie, również w dzień wolny od pracy.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Czego potrzebuje Wnioskodawca?
- dostępu do Internetu,
- konta w systemie SOW,
- Profilu Zaufanego (można go potwierdzić online przy pomocy banku).
  Zobacz, jak to zrobić:
https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z możliwości złożenia wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW:
https://sow.pfron.org.pl/logowanie. Informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami PCPR w Gostyniu - nr telefonu 65 572 75 28.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił też specjalną infolinię: 800 889 777 (połączenie bezpłatne), pod numerem której można uzyskać pomoc i informację dotyczące składania wniosków przez system SOW.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinansowania.
Szczegółowe informacje na temat SOW można znaleźć na stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/.
SOW_250x250
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl