Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Łatwiejsze orzekanie o niepełnosprawności w czasach epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w związku z licznymi pytaniami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, informuje, że z uwagi na panującą epidemię Covid-19 przygotowano kilka ułatwień dla zespołów wydających orzeczenia. Są to następujące modyfikacje:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia, oprócz podstawowych danych powinien zawierać także numer
    telefonu lub adres e-mail. Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku będzie można
    otrzymać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby
    orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o ile uzna dołączoną do wniosku
    dokumentację medyczną za wystarczającą. Dodatkowo nie ma konieczności przedstawienia
    zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badania.
3. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację
    co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach: chorobach wewnętrznych,
    pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce czy otolaryn-
    gologii.
4. Zaświadczenie uprawniające do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
    sprawności członkowi powiatowego zespołu, którego ważność upływa od 8 marca tego roku
    zachowa ważność do 90 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
    epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poradnik, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:
https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa--krok-po-kroku.
Latwiejsze orzekanie o niepelnosprawnosci w czasach epidemii 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl