Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Życzenia zdrowia najważniejsze

Sala widowiskowa GOK „HUTNIK” została wypełniona z okazji Dnia Kobiet przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Wszystkie z ponad 300 miejsc zostały zajęte.

Przybyłe Panie przywitał prezes najliczniejszej w powiecie gostyńskim organizacji pozarządowej Mirosław Maćkowiak. Powitał też zaproszonych gości: Wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Lecha Walczaka, Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosława Żywickiego, Wiceburmistrza Gostynia Grzegorza Skorupskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka, dyrektora GOK „HUTNIK” Tomasza Bartona.

Spotkanie rozpoczęło wręczenie honorowego odznaczenia członkowi Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu Wojciechowi Kurzawie.

Prowadzący spotkanie M. Maćkowiak życzył paniom spełnienia marzeń i dodał, że „świat bez kobiet nie miałby sensu”. Przedstawił też planowane działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu. Partnerem wspierającym realizację części działań jest PCPR w Gostyniu.

Życzenia złożyli też zaproszeni goście, dziękując też za zaangażowanie pań w życie społeczne. Życzyli spokoju i zdrowia - „bo ono jest najważniejsze, zwłaszcza w czasie zagrożenia koronawirusem” - jak podkreślał Starosta Gostyński i przypominał, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek i zachowanie podstawowych zasad higieny. Goście wręczyli kwiaty oraz voucher od Gminy Gostyń na darmowy seans filmowy dla kobiet. Opowiedzieli też o działaniach samorządów dla mieszkańców, a zwłaszcza dla seniorów. Przedstawiciel PCPR w Gostyniu rozdał przyniesione czasopisma poświęcone problemom seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Drugą część spotkania wypełniły występy artystyczne. Spotkanie upłynęło w miłej i odświętnej atmosferze, a panie uczestniczące w spotkaniu zostały poczęstowane kawą i słodkimi wypiekami.
Dzien Kobiet PZERiI 2020 01
Dzien Kobiet PZERiI 2020 02
Dzien Kobiet PZERiI 2020 03
Dzien Kobiet PZERiI 2020 04
Dzien Kobiet PZERiI 2020 05
Dzien Kobiet PZERiI 2020 06
Dzien Kobiet PZERiI 2020 07
Dzien Kobiet PZERiI 2020 08
Dzien Kobiet PZERiI 2020 09
Dzien Kobiet PZERiI 2020 10
Dzien Kobiet PZERiI 2020 11
Dzien Kobiet PZERiI 2020 12
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl