Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

Rozpoczęło się szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. W sobotę 15 lutego br. odbyła się pierwsza sesja szkoleniowa kursu. Uczestniczą w nim rodziny i osoby aspirujące do bycia rodzinami zastępczymi niezawodowymi lub rodzinami zastępczymi spokrewnionymi.

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!
Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, uruchomiło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie dla kandydatów jest bezpłatne, dzięki sfinansowaniu przez powiat gostyński.

Są jeszcze miejsca. PCPR w Gostyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontaktu i wzięcia udziału w tegorocznej edycji szkolenia.

Uczestnicy przez kilka najbliższych miesięcy, będą podnosić swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzać wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizował i prowadzi Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR - trenerzy rodzin zastępczych szkolą kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO”: „Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie przygotowuje do roli rodziny zastępczej. Uczestnicy uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Warsztaty szkoleniowe dostarczą m.in. wiedzy z zakresu etapów rozwoju człowieka i potrzeb istotnych dla każdego z tych okresów, przedstawi wiedzę o zasadach pracy z dziećmi, o wyznaczaniu granic i ich przestrzeganiu, o odpowiednim stosowaniu sytemu konsekwencji, o rozpoznawaniu problemów u dzieci, wstępnym diagnozowaniu trudności i deficytów rozwojowych oraz o podejmowaniu odpowiednich działań. Szkolenie dostarczy też wiedzy kandydatom o istotnych obszarach dotyczących funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz o systemie wsparcia.

Wszystkim chętnym do wzięcia udziału w szkoleniu szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci na rodziców zastępczych oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: p. Lucyna Nowak, p. Julita Krzyżyńska oraz p. Martyna Linkowska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8 - II poziom, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!
Dzieciństwo trwa krótko, dzieci nie mogą czekać. Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo!
PCPR Gostyn_siedziba (ul Wroclawska 8)
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl