Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Jesteśmy Wśród Was

Rozstrzygnięto XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy Wśród Was”. Konkurs adresowany był do osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja mieszkańców z niepełnosprawnościami powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

Powitała wszystkich i prowadziła wernisaż wystawy pokonkursowej, któremu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu, Natalia Hajnsz - Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu. W uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu uczestniczył Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który pogratulował uczestnikom wyjątkowych prac i podziękował opiekunom oraz rodzicom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem - „Ta wystawa jest wyjątkowa. Oglądałem prezentowane na niej prace. I nie mam najmniejszych wątpliwości. Jesteście artystami z wielką wyobraźnią! I cieszę się, że jesteście wśród nas”.

Przewodnicząca jury plastyk Anna Szymańska dodała, że jury miało wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. A, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. - „Dlatego - jak podkreśliła Anna Szymańska - wszyscy jesteście zwycięzcami!” Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów opiekujących się artystami.

Na obecną edycję konkursu, organizowanego od dziewiętnastu lat spłynęły sześćdziesiąt cztery prace wykonane różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury w składzie: przewodnicząca Anna Szymańska, Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak musiało, wybierając zwycięzców, dokonać trudnego wyboru.

Do konkursu przystąpiły: Stowarzyszenie „Nie Sami”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „KREATYWNI” w Piaskach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie oraz osoby indywidualne.

W czasie ogłaszania wyników konkursu nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Janusz Sikora, Anna Szymańska i Natalia Hajnsz.

Konkurs zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy wsparciu Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Laureaci XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:

A.Kategoria: dorośli
1 miejsce: Marcin Marek (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach).
2 miejsce: Rafał Grabias (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu).
3 miejsce: Krzysztof Ratajczak (Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Teresa Czapulak (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach),
- Ewa Zawieja (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach),
- Bogdan Nowicki (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie).

B.Kategoria: dzieci i młodzież:
1 miejsce: Joanna Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu),
2 miejsce: Zofia Juskowiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu),
3 miejsce: Michał Krzyżaniak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Mateusz Glapiak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu),
- Sławomir Biniasz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu),
- Marcin Stachowiak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu),
- Joanna Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 01
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 02
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 03
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 04
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 05
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 06
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 07
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 08
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 09
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 10
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 11
Konkurs Jestesmy Wsrod Was 2020 12
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl