Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty dla rodziców w Krobi dobiegły końca

Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Krobi, prowadziło warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego. Zajęcia warsztatowe odbywały się w ramach projektu „Mocna rodzina” dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem projektu było wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci.

W cotygodniowych zajęciach grupowych, odbywających się w godzinach popołudniowych, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Rodzice, uczestnicząc w warsztatach, zwiększali swoje umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczyli się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Prowadzący zwracali też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że - „Teraz już wiem, że bicie dzieci to nie jest to dobra metoda wychowawcza. Jak biję, to pokazuję, że nie umiem jako rodzic poradzić sobie z dzieckiem, pokazuję, że mam za mało cierpliwości dla swojego syna. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!”

W czasie projektu były też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczyli w warsztatach - równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji. Na koniec organizatorzy, przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury w Krobi, zaprosili dzieci uczestniczące w projekcie na bezpłatny seans filmowy.

Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. Udział w projekcie dzięki dofinasowaniu Wojewody Wielkopolskiego, wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Wojewody Wielkopolskiego był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach korzystali, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.
Projekt Mocna Rodzina 2019_logo
Warsztaty dla rodzicow w Krobi dobiegly konca 2019 01
Warsztaty dla rodzicow w Krobi dobiegly konca 2019 02
Warsztaty dla rodzicow w Krobi dobiegly konca 2019 03
Warsztaty dla rodzicow w Krobi dobiegly konca 2019 04
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl