Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie. Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina” został uruchomiony w siedzibie partnera - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 201) w godzinach popołudniowych. Konsultanci dyżurują zgodnie z harmonogramem:
    5.11.2019 r. - godz. 15:00 - 18:00
    6.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
    7.11.2019 r. - godz. 17:00 - 18:00
  12.11.2019 r. - godz. 15:00 - 18:00
  13.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
  14.11.2019 r. - godz. 16:00 - 17:00
  18.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
  19.11.2019 r. - godz. 16:00 - 17:00
  20.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
  25.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
  27.11.2019 r. - godz. 15:00 - 16:00
Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje pod numerem telefonu: 65 572 75 28.

Punkt wsparcia został uruchomiony w ramach projektu „Mocna rodzina”. Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: uświadamianie społeczności lokalnej, jakie zjawiska, w tym w szczególności zjawisko przemocy, zwłaszcza wobec dzieci, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje w ramach projektu:
1) kampanię profilaktyczno-edukacyjną w formie informacji w mediach lokalnych i regionalnych oraz ogólnopolskich;
2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzone w siedzibach partnerów - instytucji i organizacji
    zajmującymi się pomocą, wspieraniem rodzin lub ich edukacją;
3) udzielanie szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego przez specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego
    „Mocna rodzina”;
4) mediacje rodzinne. Dzięki możliwości skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów
    rodzinnych istnieje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadcze-
    nia nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny. Mediacje są prowadzone
    w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”, prowadzonym we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
    Rodzinie w Gostyniu.
Wszystkie działania w projekcie są dostępne nieodpłatnie.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego (uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert) oraz dzięki własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

Dobra rada: warto pamiętać, że ani dorośli, ani dzieci nie zmieniają się z dnia na dzień.

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:
  1. Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być prawdziwie szczęśliwym.
  2. Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między twoimi słowami i czynami.
  3. Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.
  4. Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony, albo gdy dziecko bardzo protestuje.
  5. Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.
  6. Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla dziecka doskonałym wzorem.
  7. Ustal z dzieckiem zasady, w tym też obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa.
  8. Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.
  9. Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono
      ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.
10. Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.
11. Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.
12. Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.
13. Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się!
Wsparcie dla rodzin_znaczek
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl