Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Sukcesy małe i duże - konkurs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza I Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzin zastępczych do przesłania
w terminie do 8 lipca 2013 r. świadectw szkolnych, dyplomów z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, dokonanych osiągnięć, potwierdzenia udziału w różnego rodzaju konkursach, warsztatach, szkoleniach, projektach szkolnych, a także oświadczeń potwierdzających udział w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań.

Konkurs skierowany jest dla uczniów:
– klasy „0”,
– klas I -III szkoły podstawowej,
– klas IV-VI szkoły podstawowej,
– klas I-III gimnazjum,
– szkół ponadgimnazjalnych.

Celem przeprowadzenia konkursu jest dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

Zwycięzcy konkursu w dniu 19 lipca 2013 r. zostaną zaproszeni do siedziby PCPR w Gostyniu po odbiór nagród i wyróżnień.

Dołączamy druk o wyrażenie zgody przez opiekunów prawnych/rodziców zastępczych na przetwarzanie danych osobowych w celu ujawnienia danych dzieci i ich wizerunku, który prosimy dostarczyć z ww. dokumentami do PCPR w Gostyniu.