Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
IX Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego

Obecne Forum jest nowym otwarciem w Powiecie Gostyńskim.
- Tymi słowami Starosta Gostyński Robert Marcinkowski otworzył Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego, zorganizowane już po raz dziewiąty. Podkreślił, że obok aktywności organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych liderów, widoczny jest też wolontariat pracowniczy. Również zauważalna staje się coraz bardziej społeczna odpowiedzialność biznesu. A samorząd powiatowy uruchamia od tego roku Program Grantów Sołeckich.

Na FOP przybyli przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji oraz grup nieformalnych, przedstawiciele Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, członkowie komisji konkursowej „Działaj lokalnie”, przedstawiciele biznesu wspierający działalność organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów i mediów. Gośćmi specjalnymi byli senator RP Marian Poślednik, Krystyna Stodółkiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - krajowego koordynatora programu „Działaj Lokalnie” oraz Maria Makowska z elitarnej Szkoły Liderów. Uczestnikami forum byli też członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego: wicestarosta Janusz Sikora, Kazimierz Musielak i Jerzy Ptak oraz burmistrzowie i wójtowie gmin: Piotr Curyk, Stanisław Krysicki i Wiesław Glapka Sekretarz Gminy Piaski.

Starosta Gostyński podziękował też przedsiębiorcom za wspieranie wolontariatu i stowarzyszeń.
Następnie przewodniczący społecznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Fekecz przedstawił plany Rady dotyczące obecnej II kadencji. Rada skupi się na wspieraniu współpracy organizacji pozarządowych i biznesu na rzecz środowiska lokalnego. W tym celu opracowano już ankietę i zbierane są odpowiedzi dotyczące potrzeb w tym zakresie.

Z kolei szefowa Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Tratwa” Katarzyna Konopko-Parzy zaprezentowała przykłady dobrych praktyk obszaru współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, z których korzysta „Tratwa”. Opowiedziała o wolontariacie pracowniczym Browarów Lech oraz firmy SIMET . O początkach wolontariatu pracowniczego w SIMET S.A. mówiły też prezes Zofia Grzegorzewska i kierownik Jolanta Karaś.

Kolejnym, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem IX Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2013”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Daria Andrzejewska, Aldona Brycka-Jaskierska, Elżbieta Sierszulska, Agnieszka Sobierajska, Agnieszka Wujek, Krzysztof Fekecz, Michał Listwoń, Maciej Malczyk i Mirosław Sobkowiak, który w imieniu jury zaprezentował zwycięzców tej edycji. Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny i Krystyna Stodółkiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na konkurs złożono 20 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 16 organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 72 900 zł.
IX Forum OP 01
IX Forum OP 02
IX Forum OP 03