Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnospraw-nościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w projekcie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnospraw-nościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne otrzymają:
· Indywidualną pomoc doradcy zawodowego.
· Szeroką ofertę szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe.
· Wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwo-
   ju osobistego i zawodowego).
· Możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz praktyki zawodowej.
· Zajęcia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej.
· Wsparcie w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia.

Do projektu zapraszamy
:
· osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
· w wieku powyżej 45 roku życia,
· niepracujące i mające problem z powrotem na rynek pracy,
· rodziny, opiekunów i inne osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Biurze FAR w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71 a także pod numerem telefonu 61 852 24 56. Można również kierować pytania na adres e-mail:
maria.lenarcik@far.org.pl lub marta.wlodarczak@far.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!