Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bezzwrotna dotacja na założenie spółdzielni socjalnej

Wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej lub współpracą ze spółdzielnią socjalną zapraszamy na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2013 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250.
Istnieje możliwość skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej!

Rekrutacja trwa do 10 maja 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS, PCPR, CID - Stowarzyszenie „Dziecko”  lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem, mailem na adres Biura Projektu.

Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu gostyńskiego. Podczas szkolenia zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Biuro Projektu - kontakt: Natalia Nowak, Centrum PISOP, Leszno Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86; e-mail:
natalia.nowak@pisop.org.pl.

Więcej informacji:
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.