Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej dla Jonasza

Stowarzyszenie „Dziecko” przedstawia sprawozdanie ze zbiórki publicznej dla Jonasza.
W terminie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. Stowarzyszenie „Dziecko”, na podstawie Decyzji Starosty Gostyńskiego nr OSK 5311.3.2012 z 31 grudnia 2012 r. zorganizowało i przeprowadziło na terenie powiatu gostyńskiego zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia „Dziecko” oraz sprzedaży ofiarowanych darów i zbiorki do puszek kwestarskich podczas festynu w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, z przeznaczona na leczenie i rehabilitację Jonasza, 10-letniego chłopca chorującego na złośliwego raka kości.
W trakcie ww. działań zebrano ogólną kwotę: 56 988,60 zł, w tym ze zbiórki do puszek i sprzedaży ofiarowanych darów w trakcie Charytatywnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Gostyniu „Zagrajmy dla Jonasza” w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu: 38 000,00 zł.
Z wpłat dokonanych na subkonto Stowarzyszenia „Dziecko” udało się zebrać 18 988,60 zł. Najwyższą kwotę 13 360,00 zł wpłacił Klub „Sporty Walki” Gostyń, który zorganizował Charytatywną I Galę Sportów Walki „Walczymy dla Jonasza”. Na pozostałą kwotę 5 628,86 zł złożyły się wpłaty indywidualnych darczyńców.
Zarówno o Turnieju Piłki Nożnej, jak i o Gali Sportów Walki szeroko pisały media.

Obecnie Jonasz przebywa na leczeniu i rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku w Niemczech. Stowarzyszenie „Dziecko” uzgodniło z rodzicami chłopca, że zebrane środki finansowe będą wypłacone na wniosek mamy chłopca, Pani Magdaleny, na pokrycie kosztów tego specjalistycznego leczenia.
Stowarzyszenie „Dziecko” w imieniu chłopca i jego rodziców oraz swoim własnym serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty, a przede wszystkim za okazane serca!
Wielu wspaniałych ludzi przyłączyło się do tej akcji, w której przeprowadzenie zaangażowały się licznie organizacje, kluby, samorządy, instytucje, drużyny, grupy nieformalne i media. Nie sposób wymienić ich wszystkich ale każdy zasługuje na specjalne wyróżnienie, bo wspólnie działając daliśmy Jonaszowi i jego rodzicom nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim nadzieję i siły do dalszej walki z chorobą. A to jest bezcenne.
Jonasz 01