Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
„Dziecko” pomaga ofiarom przemocy i niepełnosprawnym

Wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” bezpłatnie udzielają porad i wsparcia  ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym. We wtorki od 17:00 do 18:00 działa Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Natomiast Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych jest czynny od 18:00 do 19:00. Specjaliści przyjmują w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Parkowej 1a.
Poradnictwo jest udzielane nieodpłatnie dzięki temu, że specjaliści „Dziecka” (specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej linii”, pedagog rodzinny, mediator, terapeuta środowiskowy) dyżurują społecznie. Porady udzielanie są stacjonarnie - w punkcie przy ul. Parkowej 1a. Warunkiem jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się (tel. 725 167 236) na poradę ze względu na ograniczenia czasowe działania Punktów Wsparcia. Porady można też uzyskać mailowo pod adresem
stowarzyszeniedziecko@wp.pl.

Oferta jest przeznaczona dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.
W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym.
Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w ramach programu „Prawo dla wszystkich” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu Powiatu Gostyńskiego.