Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jedni niepełnosprawni szukają pracy, inni nie chcą pracować

Problematyce pracy niepełnosprawnych i ich problemom na rynku pracy poświęcony jest w głównej mierze najnowszy numerze „Integracji”, udostępniany nieodpłatnie przez PCPR w Gostyniu.
Polska, tak jak cała Europa, stawia na aktywność zawodową niepełnosprawnych. I przeznacza na to ogromne pieniądze, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych nie zmienia się od lat i należy do najniższych w Europie. Potrzeba zmian w przepisach, m.in. BHP, pracy z przewartościowaniem świadomości pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają niepełnosprawnych, ale też pracy nad świadomością samych niepełnosprawnych, bo ciągle większość z nich uważa, że jak mają orzeczenie ze wskazaniem do pracy: „Nie dotyczy”, to automatycznie odmawiają pracy i ubiegają się o rentę z ZUS. Dlatego rozpoczyna się dyskusja nad rezygnacją z dofinansowywania pracodawcom przez państwo wynagrodzeń niepełnosprawnych (na wzór Wielkiej Brytanii) na rzecz przekazania tych środków tym osobom niepełnosprawnym, które chcą pracować, np. na dojazdy, na opiekuna, na szkolenia, na specjalistyczny sprzęt itp. Są też ważne artykuły, poświęcone temu, jakimi metodami skutecznie szukać pracy.
Dużo miejsca zajmuje analiza zniechęcenia pracodawców do potencjalnych pracowników z niepełnosprawnością czy to ich roszczeniami, czy też ich nieodpowiedzialnością albo zupełnym niezrozumieniem realiów, w jakich żyją nie tylko niepełnosprawni, ale też i wszyscy obywatele, w tym pracodawcy.

W najnowszym numerze dwumiesięcznika można znaleźć też m.in. informację o tym, że zamiary sejmu, dotyczące ogłoszenia tego roku Rokiem Osób Niepełnosprawnych, spełzły na niczym; o waloryzacji rent i emerytur, Jest też wezwanie do ustawicznej pracy nad świadomością w naszych lokalnych ojczyznach, w których ciągle jeszcze jest mnóstwo barier nie do pokonania przez osoby niepełnosprawne.
Polecamy też artykuł dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością o tym, jak dobrze wybrać szkołę dla swoich dzieci oraz artykuł poświęcony problemowi hipochondrii.
Jest też poradnik dla funkcjonariuszy, jak winno się zachowywać w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, czy to w ramach rutynowych czynności, czy też jako popełniających wykroczenia. Można tez znaleźć sporo ważnych porad prawnych. Przedstawiono też wiele przykładów do naśladowania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”. Obecnie dostępne są również numery archiwalne z 2012 r.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7), w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Dziecko” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a, czynnym we wtorki od godz. 17 do 18). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego. Zachęcamy do skorzystania.
Niepelnosprawni nie chca