Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
VIII Forum OSPiMOPR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” organizuje VIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, które odbędzie się 24-27 kwietnia 2013 r. w Solcu - Zdroju, woj. świętokrzyskie.
W programie Forum bloki dyskusyjne na tematy m.in.:
1.Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dotychczasowe doświadczenia i potrzeba zmian.
2.Projekt założeń ustawy o poprawie świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.
3.Projekt nowej ustawy o pomocy społecznej.
4.Program PFRON „Aktywny Samorząd”.
oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.