Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w 2013r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zapisach programu „Aktywny samorząd”.
Ponadto PFRON opublikował aktualne kierunki działań wraz z warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd” w roku 2013.

Formy wsparcia obowiązujące w 2013r. obejmują m.in.:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramo-wania.
3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Program „Aktywny samorząd” obecnie obejmuje również wsparcie przewidziane dotychczas w programie „Student II”.
aktualnie tzw. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:
www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/
W związku ze zmianami programu, konieczna jest modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu (m.in wystąpienie w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu) Zarząd PFRON prosi osoby niepełnosprawne pragnące uczestniczyć w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy (w tym również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu) przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur.
Fundusz zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie.

Za: www.pfron.org.pl