Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konferencja o wspieraniu rodzin

Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizują konferencję:
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego
Konferencja rozpocznie się 26 marca 2013 r. o godz. 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Program konferencji przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie - Robert Marcinkowski Starosta Gostyński.
2. Zmiany w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego - Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński.
3. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim - Maria Krupecka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
4. Praca z rodziną wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z perspektywy gminy Gostyń - Teresa Klonowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
5. Piecza zastępcza na terenie powiatu gostyńskiego - Alicja Data Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
6. Szanse i bariery w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - doświadczenia po roku funkcjonowania ustawy - Mirosław Sobkowiak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
7.  Dyskusja.