Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przedstawiciel PCPR na konferencji w Strzelcach Krajeńskich

W powiecie strzelecko-drezdeneckim podsumowano pierwszy rok funkcjonowania przepisów wspierających funkcjonowanie rodzin w środowisku oraz dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. 5 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyła się Powiatowa Konferencja pod nazwą „Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.

Konferencja, oprócz przedstawienia aktualnych problemów występujących na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, które mają wpływ na funkcjonowanie rodzin, takich jak bezrobocie, trudności opiekuńczo-wychowawcze, czy wymagające rozszerzenia gminne systemy wsparcia rodzin poświęcona była też aktualnej sytuacji pieczy zastępczej prowadzonej przez powiat. Wiele uwagi poświęcono też szansom i barierom towarzyszącym realizacji ustawy. Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcili starosta Andrzej Bajko, który otworzył konferencję oraz prelegenci: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Krasowska - Marczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Izabela Najdek oraz ekspert ds. społecznych Związku Powiatów Polskich Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu).

Kolejny prelegent Prokurator Rejonowy w Strzelcach Kraj. pani Małgorzata Czaplewska-Pacała przedstawiła problematykę przestępczości związanej z przemocą w rodzinie, podkreśliła, że wzrasta liczba przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich członków rodzin, poruszyła też problem przestępstw niealimentacji.

Konferencję zakończyła żywiołowa dyskusja poświęcona trudnościom w realizowaniu wsparcia dla rodzin oraz sposobom radzenia sobie z tymi ograniczeniami.
Konferencja w Strzelcach Kraj. 01