Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
120 tysięcy zł dla ofiar przemocy

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w roku 2013 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy współpracy PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 120 000 zł.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom pokrzywdzonym przemocą  oraz udzielał im pomocy specjalistycznej.
BOIK 01
BOIK 02