Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Szkolili rodziców

Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu realizowało projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców z problemami wychowawczymi”. Projekt otrzymał grant w konkursie Powiatu Gostyńskiego na działania w zakresie pomocy rodzinom z problemami wychowawczymi. Projekt zrealizowano w współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz z kuratorami Sądu Rejonowego w Gostyniu.

W ramach projektu podejmowane były działania mające na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin. Dla rodziców, którzy chcieli poprawić swoje umiejętności, zrealizowano trzymiesięczne warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia prowadzone były przez parę trenerów i m.in. obejmowały omówienie etapu rozwoju dziecka ze wskazaniem szczególnych potrzeb dla każdego wieku dzieci oraz uczyły skutecznych metod wychowawczych, opartych na szacunku dla dziecka, jego bezwarunkowej akceptacji i na ustalaniu zasad oraz ich konsekwentnym stosowaniu. W symulacjach odpowiadających praktycznym sytuacjom ćwiczono rozmowy ułatwiające wychowanie i właściwą komunikację z dziećmi.

Wszystkie działania w projekcie były nieodpłatne dla jego uczestników dzięki dofinansowaniu przez Powiat Gostyński oraz pokryciu pozostałych kosztów działań ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”, a także zrealizowaniu ich części w formie wolontariatu.
Warsztaty dla rodzicow